Uspešna akcija „Izjasni se“ o razbijanju predrasuda o doniranju organa

posted in: Akcije, Rotarakt | 0

viseon3U akciji nekoliko organizacija od kojih je jedna RC Niš-Centar, održano je predavanje na temu doniranja organa na Medinskom fakultetu u Nišu, kao i šetnja gradom povodom Evropskog dana doniranja organa. Potpisano je preko 200 donorskih kartica, a među potpisnicima su i članovi RC Niš-Centar.

„Izjasni se“ je akcija Komore mladih lidera JCI Niš, Rotari kluba Niš-Centar, Rotarakt klubova u Nišu i Studentske Unije Medicinskog fakulteta. Svi zajedno pokušali su da razbiju predrasude kod građana o doniranju organa i upoznaju ih sa procedurom o zaveštanju i doniranju. Ogromno interesovanje pokazalo je da interesantnim pristupom, i odgovorima na razna pitanja koja stoje u svakom od nas, to nije nemoguće i da stalnom aktelizacijom ove teme mogu da se naprave značajni pomaci.

Akcija „Izjasni se“, započeta je predavanjem na Medicinskom fakultetu, a na ovu temu govorili su lekari, članovi transplantacionog tima Kliničkog centra Niš. Da je to veoma važna tema pokazuje i činjenica da je i ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović prisustovala događaju, a i sama održala predavanje o zakonskoj regulativi o doniranju organa. Pored nje, prezentaciju o doniranju organa, svako iz svog ugla, imali su prof. dr Miroslava Živković, neurolog koja ima zadatak da razgovara sa rodbinom preminulog pacijenta o doniranju organa, i prof. dr Miroslav Stojanović, hirurg, koordinator tima za transplantaciju u Kliničkom centru Niš.

Veliki broj mladih na predavanju, i to ne samo studenata Medicinskog fakulteta, dokazao je da mladi su spremni da razmišljaju o humanosti na ovaj način i da utiču svojim ličnim primerom i na druge. U prilog tome ide i činjenica da je na dan predavanja potpisano preko 50 donorskih kartica. Među potpisnicima su svakako bili prisutni članovi RC Niš-Centar.

Veliki broj medija preneo je vest o akciji, a među njima i nacionalni mediji. Oni su takođe najavili i drugi deo akcije, šetnju centrom Niša, povodom Evropskog dana doniranja organa koja je održana 13. oktobra. Tokom ove šetnje, građani Niša takođe su mogli da na nekoliko punktova u gradu postanu ponosni vlasnici donorske kartice. A njih preko 160 je upravo to i postalo.

Komora mladih lidera JCI kao nosilac, akciju „Izjasni se“ sprovodi i u drugim gradovima Srbije. Mladi iz ove organizacije se nadaju da će na ovaj način pre svega promeniti mišljenje kod svoje generacije kako bi oni ubuduće uticali na kolektivno mišljenje o doniranju organa.

Zašto je važno imati donorsku karticu?

Statistika pokazuje da je neuporedivo veća šansa da će ikome od nas zatrebati organ nego da ćemo postati donori. Da bi neko donirao organ, potrebno je da mu lekari ustanove moždanu smrt, a i to se retko dešava jer najveći broj smrtnih slučajeva se ne dešava u bolnici već najčešće kod kuće. Ipak, ustanovljavanje moždane smrti je vrlo precizan način da lekari budu sigurni da su sve funkcije tela potpuno ugašene.

Biti vlasnik donorske kartice znači saglasnost da nakon naše moždane smrti želimo da naši organi nekome spasu život ili poboljšaju kvalitet života. Čak i pored donorske kartice, lekari pitaju rodbinu o tome. Ipak, rodbini je mnogo teže da se u trenutku kada izgube svog najbližeg, izjasne da li će dati saglasnost na doniranje organa svog bližnjeg ukoliko ne znaju želju preminulog. Posedovanjem donorske kartice upravo olakšavamo rodbini da lakše donese takvu odluku kako bi se nekom na taj način spasio život.

Leave a Reply