Humanitarna akcija za šticenike Doma „Duško Radovic“

posted in: Akcije | 0

Rotari klub Niš-Centar je u humanitarnoj akciji posetio štićenike Doma za decu i omladinu „Duško Radović“ i tom prilikom im poklonio najosnovnija sredstva za ličnu higijenu koja su im bila potrebna. Ovu akciju Rotari kluba Niš – Centar svesrdno je pomogla kompanija Jasmil.

„Kada smo razgovarali sa direktorkom Doma „Duško Radovic“ na koji naèin bi smo mogli da im pomognemo, i šta je to što je njima najpotrebnije, ona je rekla da imaju velikih problema zbog nedovoljno sredstava za liènu higijenu, poèev od sapuna i èetkica za zube. Takodje je rekla da je šticenicima Doma potreban i donji veš i da ce im bilo šta od tih stvari koje odaberemo da im poklonimo, veoma znaciti. Tako smo mi odluèili da im poklonimo sve navedene potrebne stvari, i sredstva za liènu higijenu i veš, a za veš smo kontaktirali kompaniju Jasmil koja je oberucke prihvatila da pomogne u ovoj akciji“ – rekao je Nikola Pejovic iz Rotari Kluba Niš – Centar.

Direktorka Doma „Duško Radovic“, Gordana Živaljevic rekla je ovom prilikom da im je ova pomoc zaista bila potrebna i da ce zahvaljujuci ovoj donaciji sredstava za svakodnevnu upotrebu, biti mirni jedan izvestan period.

Humanitarna akcija za šticenike Doma „Duško Radovic“ je jedna u nizu akcija Rotari kluba Niš – Centar, a najveæa meðu njima je nagrada najboljem studentu Univerziteta u Nišu koju ovaj klub poklanja kroz Fond „dr Dragutin Petkovic“.

Leave a Reply