Naissus i Medijana u svetlu najnovijih saznanja

posted in: Predavanja | 0

Prof. dr Vladimir Petrović bio je gost kluba „Niš – Centar“ gde je članovima ovog kluba održao izvanredno predavanje na temu „Naissus i Medijana u svetlu najnovijih saznanja“.

Zahvaljujući ovoj zanimljivoj temi srpskog arheologa, niški rotarijanci su se okupili kako bi čuli profesora Petrovića, višeg naučnog saradnika Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.

Dr Vladimir Petrović autor je velikog broja monografija, članaka i teza, učestvovao je na mnogobrojnim kongresima u svetu gde je držao predavanja između ostalog i na temu Niša i arheološkog nalazišta Medijana, i rukovodio je i učestvovao u brojnim međunarodnim naučnim projektima. Istaknuti je član RC Beograd Vračar.