Rotary Club Niš-Centar, District 2483.
ul. Jug Bogdanova 33, 18000 Niš, Srbija
i-mejl: office@rotaryniscentar.org

Sastanci kluba održavaju se svake srede u 20:00h u prostorijama kluba Univerziteta (zgrada stare Banovine), ul. Šumatovačka bb u Nišu.