Poliomijelitis ili dečja paraliza, veoma je zarazna virusna bolest, u rasponu od blage do ozbiljne infekcije praćene paralizom u pojedinim delovima tela a načćešće donjih ekstremiteta kod dece. Svetski dan Polia Rotari Internacionala osnovala je pre više od jedne decenije u znak sećanja na rođenje Džonasa Salka koji se sa svojim timom napravio prvu vakcinu protiv poliomijelitisa 1955. godine. Ovu vakcinu i njenu široku upotrebu razvio je kasnije Albert Sejbin 1961. godine

Pre pre nego što su prve polio vakcine postale dostupne, do 20 000 slučajeva paralize godišnje je registrovano u SAD. Poslednji slučajevi Polia u ovoj zemlji registrovani su 1979. godine u Ajovi, Misuriju, Viskonsinu i Pensilvaniji. Ta epidemija ostavila je 10 paralizovanih ljudi. S druge strane, sve do 1988.god. širom sveta oboljevalo je preko 1000 dece svakog dana od ove bolesti. Te godine osnovana je Globalna inicijativa koja je nakon lansiranja ovog problema u Svetskoj zdravstvenoj skupštini smanjila pojavu dečije paralize za više od 99% , a broj endemskih zemalja sa dečjom paralizom od 125 na preostale 3 endemske zemlje: Pakistan, Nigerija i Avganistan. Ovaj neverovatni rezultat je znak da je Rotari vrlo blizu cilja.

Na korak do cilja

I pored ovako dobrih rezultata, čini se da je preostali 1% da se eliminiše polio u svetu najteži. Npr. U 2012.god. prenos divljeg poliovirusa nastavio se u tri zemlje i to u Nigeriji, Avganistanu i Pakistanu, a u aprilu iste godine Svetska zdravstvena skupština proglasila je završetak iskorenjivanja dečije paralize. Poslednji podaci o dečjoj paralizi, u oktobru 2013.god. pokazuju da je istrajnost najvažnija do konačnog iskorenjivanja ove opake bolesti.

Sredinom oktobra ove godine prijavljeno je jedanaest novih divljih poliovirus slučajeva, jedan iz Avganistana, dva iz Etiopije, po četiri iz Pakistana i Somalije. Za ovu godinu, ukupan broj divljih poliovirus slučajeva je 296. S druge strane, u ovim zemljama je u odnosu na prethodnu godinu 60% manje registrovanih slučajeva, pa je u Avganistanu za jednu trećinu manje registrovanih u odnosu na prošlu godinu, u Nigeriji za polovinu manje, a Pakistan ima skoro identične brojeve registovanih slučajeva i u prethodnoj i u ovoj godini. Najviše paralizovane dece od poliovirusa u odnosu na druga područja u Aziji ima u Severnom Vaziristanu (FATA).

Borba protiv Polia se nastavlja

Svetski dan Polioa je prilika da globalna zajednica obnovi i održi svoje obećanje za iskorenjivanje dečje paralize. Rotari fondacija finansira mnogo programa širom sveta, ali ubedljivo najrasprostranjeniji je Polio – Plus program u kome se mobiliše više stotina hiljada Rotarijanaca kako bi osigurali imunizaciju dece protiv bolesti invaliditeta uz sprovođenje nadzora, uprkos lošoj infrastrukturi, ekstremnom siromaštvu i građanskim razdorima u mnogim zemljama.

Polio – Plus je partnerski program koji omogućava Rotarijancima da učestvuju u naporima za iskorenjivane ove bolesti davanjem doprinosa specifičnoj društvenoj mobilizaciji i aktivnostima nadzora u zemljama zahvaćenim poliom. Od kada je program Polio – Plus počeo da se primenjuje jšo 1985.godine, više od 2 milijarde dece je primilo oralnu vakcinu, pa je danas 210 zemalja bezbedna teritorija od Polia.

RI nastavlja borbu i uz Globalnu inicijativu za borbu do iskorenjivanja dečje paralize koju predvodi, uključeni su i UNICEF, američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Svetska zdravstvena organizacija, Fondacija Bila i Melinde Gejts, uz podršku mnogih drugih širom sveta. Polio je poražen od te 1985.godine do danas, ali borba nije završena jer i dalje postoji pretnja globalnoj zajednici od prenosa poliovirusa u poslednje tri endemske zemlje. Za samo 0.60$ dete može da se vakciniše i ne strahuje za život, i ako se ne završi borba sada, više od 10 miliona dece mlađe od pet godina može biti paralizovano u narednih 40 godina.

Važni datumi

1979. – Rotari klubovi učestvuju u projektu u kupovini i pomažu isporuku vakcine protiv dečje paralize za više od 6 miliona dece na Filipinima.

1985. – RI lansira projekat Polio Plus. To je prva i najveća međunardno koordnirana javna zdravstvena inicijativa kao pomoć privatnom sektoru, sa početnim ulogom od 120 miliona dolara.

1988. – Rotarijanci doniraju 247 miliona dolara za Polio Plus, više nego dvostruko u odnosu na početak. Svetska zdravstvena skupština usvaja rezoluciju da iskoreni dečju paralizu lansiranjem Globalne inicijative u trenutku kada je više od 125 polio – endemskih zemalja.

2012.– U maju ove godine SZS proglasila je kraj dečje paralize kao „programski urgentno za globalno javno zdravlje“ i potrebu za sveobuhvatnom završnom polio end game strategijom. Četiri glavna cilja ove strategije i plana je prestanak prenošenja divljeg polio virusa do kraja 2014.god., pomoć u jačanju sistema imunizacije i ubrzani prekid svih poliovirus prenosa, kao i povlaćenje iz upotrebe svih oralnih vakcina protiv dečje paralize. Treći cilj je verifikacija svih oslobođenih delova sveta od poliomijelitisa, i na kraju investiranje u edukaciju o dečjoj paralizi u godinama koje dolaze.

2013-2018. – End game Strateški plan – kako bi se Polio bolest definitivo iskorenila.